Aloe vera – Aloe pravá – komu může pomoci?

Nadzvedneme tedy Aloe její sukénku a podíváme se na její lektiny, purifikované z dužiny listu.
Získáme tak lektin ALOCTIN I a ALOCTIN II (Akev N, Can A. Separation and some properties of Aloe vera L. leaf pulp lectins. Phytother Res 1999 Sep;13(6):489-93 Related Articles, Books).

Oba lektiny jsou hemaglutinin (Hemaglutinin zajišťuje přichycení viru k napadené buňce), ale ALOCTIN I je krevnímu typu A specifický, tedy neublíží, je přátelský, zatím co aglutinaci buněk lektinem ALOCTIN II, brání N-Acetyl D-galaktosamin (antigen krevní skupiny A). Ostatní krevní typy díky neschopnosti zabránit aglutinaci způsobené lektinem, který je specifický pro typ A, tedy Aloe vera vnímají jako toxin.

I přes relativně dobré vnímání krevní skupinou A, by se měla Aloe aplikovat s rozvahou pro svou toxicitu.

Proto u ostatních krevních typů způsobuje ALOCTIN I i ALOCTIN II shlukování buňek a tím i poškozování zdraví.

Napsat komentář